Pracovní řád 

Stránka k dispozici také ve formátu PDF DOC.

1. Práce musí být osvěžující, proto jakékoliv přepracování je trestné; kdo se v práci zapotí, bude okamžitě propuštěn.

2. Počátek pracovní doby bude určen vedoucím, nesmí však být dříve než v 10 hodin dopoledne. Před započetím vlastní práce se podává svačina: obložené chlebíčky, chlazené víno, čaj, vše podle přání zaměstnanců.

3. Minimální mzda zaměstnance činí 500 Kč na hodinu, mimo to celé zaopatření včetně piva a likérů (prvotřídních značek).

4. Při práci je povoleno zpívat, začne-li někdo melodii, ostatní zaměstnanci ihned zanechají práce a zpívají společně.

5. Polední přestávka je od 12:00 do 13:00 hodin. Soukromé pochůzky se v této době nepovolují. Zaměstnanec, který poruší polední přestávku, činí tak na vlastní nebezpečí a zkrácenou polední přestávku si musí úměrně prodloužit.

6. Mezi 13. až 17. hodinou se podává káva a zákusky, přičemž povinností vedoucího je postarat se o vhodnou zábavu (karty, estrádní zábava, ženy apod.).

7. Usne-li někdo při práci musí být zachován klid (ostatní zaměstnanci opustí ihned pracoviště a mají po zbytek dne volno).

8. V 17:00 hodin je slavnostní ukončení pracovní doby, hraje hudba a vedoucí děkuje každému zaměstnanci osobně za vykonanou práci.

9. Žení-li se (vdává) zaměstnanec, platí podnik útraty, včetně zábavy. Svatba se odbývá v bytě vedoucího podniku a podnik je po několik dnů uzavřen pro podnikové volno.

10. Dovolená je dvakrát v roce: 8 týdnů v létě a 6 týdnů v zimě; je-li zaměstnanec mimo domov, postará se podnik o úklid v jeho bytě.

11. Pro zaměstnané ženy je povinností podniku se postarat o vychovatelku a uklízečku pro každou domácnost (nesmí být ošklivá, neboť v době nepřítomnosti manželky musí být k  ruce pánu domácnosti).

12. Zdá-li se zaměstnanci v noci sen o práci a může-li se řádně prokázat, přináleží mu mzda jako za noční práci (popřípadě nastoupí-li další den do práce, přináleží mu též příplatek za přesčas).

logo

Dnes je ,
svátek slaví .

Pavel Drábek © 2001 - 2023

Valid HTML 4.01!