Zkratky a pojmy 

Stránka k dispozici také ve formátu DOC.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, O, P, R, S, T, U, V, W, X

_________________________________________

A

ACD (Automatic Call Distribution) - pobočková ústředna, kde může pracovat několik koncových zařízení pod stejným číslem.
ADM (Add Drop Muldex) - uzel v síti SDH, který umožňuje přímé vkládání a vyjímání digitálních signálů.
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
AFC (Automatic Frekvency Control) - automatické řízení (dolaďování) frekvence.
AGC (Automatic Gain Control) - automatické řízení zisku přijímače.
ANSI (The American National Standars Insitute)
ARS (Automatic Route Selection) - automatický výběr trasy.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
ASIC (Application Specific Integrated Circuit) - specifické (zákaznické) integrované obvody.
ASP (Active Server Pages) - textové dokumenty obsahující normální HTML říkazy a navíc se do nich vkládá Visual Basic kód, který se při aktivaci stránky provede na straně serveru; klient obdrží “čistý” HTML kód.
ATM (Asynchronous Transfer mode) - asynchronní transportní mód pro přenos stejně dlouhých informačních bloků podle standardu SDH.
AWGN (Additive White Gaussian Noise) - aditivní bílý šum s Gaussovským rozdělením.

TOP

_________________________________________

B

Basic Access 2B+D - základní přípojka pro ISDN, obsahující dva kanály typu B (64 kB/s) a jeden signalizační kanál typu D
BER (Bit Error Rate) - bitová chybovost - poměr počtu chybně přijatých bitů ku celkovému počtu přenesených bitů za čas, obvykle 1 sekundu.
BJT (Bipolar Junction Transisor) - bipolární tranzistor.
BSS (Broadcasting Satellite Service)

TOP

_________________________________________

C

CAN (Controller Area Network) - sběrnice vyvinutá firmou BOSCH.
CAPCOM (input CAPture, output COMpare) - časovací jednotka.
CATV (Cable TV)
CBGA (Ceramic Ball Grid Array) - druh pouzdra pro výkonnější součástky.
CBS (Cell Broadcast short message Service)
CCIR (Comité Consultatif International R) - The International Radio Consultative Committee - součást organizační struktury ITU platné do 31.5.1994.
CCITT (Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique) - The International Telegraph and Telephone Consultative Committee - součást organizační struktury ITU platné do 31.5.1994.
CCS 7 (Number 7 Common Channel Signaling) - standard CCITT pro signalizaci mezi spínacími uzly v telekomunikační síti.
CEN (Comité Europeen de Normalisation)
CENELEC (Comité Europeen de Normalisation Électrotechnique)
CEPT (Conférence Europénne des administrations des Postes et Télécommunications) - The European Conference of Post and Telecommunications administrations, nově viz ETSI.
CGI (Common Gateway Interface) - postup pro tvorbu dynamických HTML stránek.
CISC (Complex Instruction Set Computer)
Client-side program - program, který běží na straně klienta, např. Java Script nebo Visual Basic Script.
CLIP (Calling Line Identification Presentation)
CLIR (Calling Line Identification Restriction)
CMRR (Common Mode Rejection Ratio) - souhlasné rušení.
CODEC (COder-DECoder)
CPGA (Ceramic Pin Grid Array) - druh pouzdra součástky.
CRC (Cyclic Redundance Check) - systém automatického zabezpečení přenosu dat.
CSPDN (Circuit Switched Public Data Network)
CSS (Cascading Style Sheet)

TOP

_________________________________________

D

DAB (Digital Audio Broadcasting) - digitální rozhlasové vysílání. Zdrojové kódování - MUSICAM (96 kb/s), kódovaný ortogonální kmitočtový multiplex COFDM a prokládání (interleaving), monofrekvenční síť - SFN.
DBS (Direct Broadcasting Service)
DBS (Direct Broadcast Satellite) - přímý příjem družicového TV vysílání.
DECT (Digital European Cordless Telephone) - evropský standard pro bezdrátové telefony.
DMA (Direct Memory Access)
DNS (Domain Name Server)
DSL (Digital Subscriber Line)
DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)
DSP (Digital Signal Processor)
DTD (Document Type Definition)
DTMF (Dual Tone Multifrequency)
DUT (Device Under Test) - testované (měřené) zařízení.
DVB (Digital Video Broadcasting) - digitální vysílání videa.
DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable) - kabelový systém digitálního vysílání videa.
DVB-S (Digital Video Broadcasting - Satellite) - družicový systém digitálního vysílání videa.
DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) - pozemní systém digitálního vysílání videa.
DVD (Digital Versatile Disc, Digital Video Disc)

TOP

_________________________________________

E

E1 - 2 Mbit/s
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) - zvýšená rychlost přenosu dat v evolučním vývoji GSM (384 kb/s až 2 Mb/s).
E. I. R. P. (Equivalent Isotropic Radiated Power) - efektivní izotropický vyzářený výkon - součin výkonu na anténě a jejího zisku k izotropické anténě.
E. M. R. P. (Equivalent Monopole Radiated Power) - ekvivalentní vyzářený výkon vztažený k elementárnímu dipólu - součin výkonu na anténě a jejího zisku k elementárnímu dipólu (krátké anténě).
EPON (Ethernet PON)
EPRD (Eraseable PRogrammable logic Device) - PLD: vymazatelná univerzální PAL.
E. R. P. (Equivalent Radiated Power) - efektivní vyzářený výkon - součin výkonu na anténě a jejího zisku k půlvlnému dipólu (v daném směru).
ETSI (The European Telecommunication Standards Institute)

TOP

_________________________________________

F

FCC (Federal Communications Commission)
FDM (Frequency Division Multiplex)
FIR (Finite Impulse Response) - digitální filtr s konečnou impulzní odezvou.
FPGA (Field Programmable Gate Array) - PLD: volně programovatelné pole součinů.
FPLA (Field Programmable Logic Array) - PLD: volně programovatelné logické pole.
FPLMTS (Future Public Land Mobile Telecommunication System)
FPLS (Field Programmable Logic Sequencer) - PLD: volně programovatelný konečný automat.
FPRP (Field Programmable Rom Patch) - PLD: volně programovatelná záplata ROM.
FTP (File Transfer Protocol) - internetová služba, umožňující přenos souborů z jednoho počítače na druhý.

TOP

_________________________________________

G

GAL (Generic Array Logic) - PLD: elektronicky přeprogramovatelné PAL.
GEO (Great Earth Orbit)
GIF (Graphics Interchange Format) - formát bitmapových obrázků.
GPRS (General Packet Radio Service) - (57 až 115 kb/s).
GPS (Global Positioning System)
GSM (Groupe Spéciale Mobile) - zvláštní skupina CEPT u pro pozemní pohyblivou rádiovou komunikaci, zřízená roku 1991, někdy význam zkratky jako Global Systems for Mobile communications. (7 až 28,8 kb/s).

TOP

_________________________________________

H

HAL (Hard Array Logic) - pevně naprogramované logické pole.
handover (handoff) - automatické přelaďování mobilních stanic buňkových systémů.
HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line)
HEMT (High Electron Mobility Transistor)
HFC (Hybrid Fiber/Coax)
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) - vysokorychlostní přenos dat v komutovaném režimu pomocí terminálů GSM.
HTML (HyperText Markup Language)
HTTP (HyperText Transport Protocol)

TOP

_________________________________________

I

IDN (Integrated Digital Network)
IDSL (ISDN Digital Subscriber Line)
IFRB (International Frequency Registration Board) - Mezinárodní výbor pro registraci kmitočtů (součást ITU).
IGBT (Isolated Gate Bipolar Tranzistor)
IIC (I2C) (Inter-Integrated Circuit bus) - sériový přenos, 2 drátový.
IIR (Infinite Impulse Response) - digitální filtr s nekonečnou impulzní odezvou.
IIS (Internet Information Server) - server (od Microsoftu) podporující FTP, HTTP, Gopher.
IP address (Internet Protocol address) - standard jednoznačně identifikující počítač v internetu.
ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) - metoda pro tvorbu dynamických HTML stránek s využitím “klasických” programovacích prostředků (C++, Visual Basic, Delphi, ...).
ISDN (Integrated Service Digital Network)
ISO (The International Organization for Standardisation)
ISP (Internet Service Provider)
ITU (International Telecommunication Union) - Mezinárodní telekomunikační unie (nová organicační struktura od roku 1994).

TOP

_________________________________________

J

Java Applet - aktivní komponenta vytvořená v programovacím jazyku Java, speciálně vytvořeném pro internet.
Java Script - jazyk běžící na straně klienta, který rozšiřuje možnosti HTML.
JFET (Junction Field Effect Tranzistor)
JPEG (Joint Photographic Expert Group) - formát bitmapových obrázků.

TOP

_________________________________________

L

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
LEO (Low Earth Orbit) - cca 500 km až 1500 km.
LNA (Low Noise Amplifier) - konvertor.
LNB (Low Noise Block) - konvertor.
LNC (Low Noise Converter) - konvertor.
LSB (Least Significant Bit)

TOP

_________________________________________

M

MAP (Multiple Access Protocol) - protokol mnohonásobného přístupu.
MASER (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) - mikrovlnný zesilovač stimulovaného záření.
MBGA (Metal Ball Grid Array) - druh pouzdra pro výkonnější součástky.
MEO (Medium Earth Orbit) - cca 10 000 km.
MESFET (MEtal Schottky FET)
MOSFET (Metal Oxid Semiconductor FET)
MPEG (Motion Pictures Expert Group)
MSB (Most Significant Bit)
MUSICAM (Masking Pattern-adapted Universal Subband Integrated Coding And Multiplexing) - komprese dat až 12:1.
MUX (Multiplexer)

TOP

_________________________________________

O

OLED (Organic Light-Emitting Diode) - Technologie výroby displejů (vyvinula ji společnost Eastman Kodak v roce 1980).
OSI (Open Systems Interconnection)

TOP

_________________________________________

P

PABX (Private Automatic Branch Exchange)
PAL (Programmable Array Logic) - PLD: volně programovatelné pole AND, pevně zapojené pole OR.
PBGA (Plastic Ball Grid Array) - druh pouzdra součástky.
PDA (Personal Digital Assistant)
PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy)
PIN (Personal Identification Number)
PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier) - druh pouzdra součástky pro povrchovou montáž.
PLD (Programmable Logic Devices) - programovatelné logické součástky.
PPGA (Plastic Pin Grid Array) - druh pouzdra součástky.
PPP (Poin to Point Protocol)
PQFP (Plastic Quad Flat Pack) - druh pouzdra součástky pro povrchovou montáž.
Proxy Server - server oddělující LAN od internetu.
PSPDN (Packet Switched Public Data Network)
PSTN (Public Switched Telephone Network)
PVC (Permanent Virtual Circuit)

TOP

_________________________________________

R

RADAR (RAdio Detection And Ranging) - radar, radiolokátor.
RDS (Radio Data System) - přenos doplňkových informací v rozhlasovém vysílání VKV / FM na subnosné 57 kHz.
RISC (Reduced Instruction Set Computer)

TOP

_________________________________________

S

SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments)
SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
SDSL (Symetric Digital Subscriber Line)
SFN (Single Frequency Network) - monofrekvenční síť (např. DAB, DVB-T).
SIM (Subscriber Identity Module) - předplatitelský identifikační modul, obsahuje mikroprocesor, paměti RAM, ROM, EPROM.
SMRR (Serial Mode Rejection Ratio) - sériové rušení.
SMS (Short Messaging Service) - služba krátkých zpráv.
SMS-CB (Short Message Service Cell Broadcast) - buňkové rozhlasové vysílání krátkých zpráv.
SNR (Signal to Noise Ratio) - odstup signálu od šumu.
SOIC (Small Outline Integrated Circuit) - druh pouzdra součástky pro povrchovou montáž.
SOJ (Small Outline J-leaded) - druh pouzdra součástky pro povrchovou montáž.
SOP (Small Outline Package) - druh pouzdra součástky pro povrchovou montáž.
SPI (Serial Peripheral Interface) - sériový přenos, 3 drátový.
SSL (Secure Socket Layer)
SSS (Spread Spectrum System) - systém s rozprostřeným spektrem.
STM (Synchronous Transport Modules) - přenosové rámce používané v síti SDH.
STN LCD (Super Twisted Nematic Liquid Crystal Display)
SVC (Switched Virtual Circuit)

TOP

_________________________________________

T

T1 - 1.544 Mbit/s.
TBGA (Tape Ball Grid Array) - druh pouzdra pro výkonnější součástky.
TCP (Transmission Control Protocol) - protokol umožňující paketový přenos dat přes internet.
TCP (Tape Carrier Package) - druh pouzdra součástky.
TDM (Time Division Multiplex)
Telnet - služba umožňující vzdálené připojení k počítači.
TETRA (Terrestrial Trunked Radio)
TFT LCD (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)
TQFP (Thin Quad Flat Pack) - druh pouzdra součástky pro povrchovou montáž.
TSOP (Thin Small Outline Package) - druh pouzdra součástky pro povrchovou montáž.

TOP

_________________________________________

U

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
UFB LCD (Ultra Fine & Bright Liquid Crystal Display)
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) - univerzální mobilní telekomunikační systém.
UPS (Uninterruptible Power System) - zdroj nepřetržitého napájení.
URI (Uniform Resource Identifier)
URL (Uniform Resource Locator) - řetězec jednoznačně určující adresu zdroje na WWW (URL=http://... nebo URL=ftp://...).
URN (Uniform Resource Name)
UTC (Universal Time Coordinated)
UTP (Unshielded Twisted Pair)
UUS (User to User Signalling)

TOP

_________________________________________

V

VB Script (Visual Basic Script) - skriptovací jazyk (od Microsoftu), který je implementován přímo do prohlížeče Internet Explorer, kód programu je zpracováván na straně klienta.
VC (Virtual Container) - virtuální zásobník, který zajišťuje přenos informačních signálů (SDH).
VC (Virtual Circuit)
VDSL (Very high-speed Digital Subscriber Line) - technologie z rodiny DSL, pracuje s kmitočty (až do 30 MHz).
VHS (Video Home System)
VoIP (Voice over IP)

TOP

_________________________________________

W

Watermark - obrázek na pozadí WWW stránky, který při rolování stránky zůstává na místě.
WBMP (Wireless BitMaP)
WDT (Watch Dog Timer) - diagnostický časovač.
WiFi (Wireless Fidelity) - norma 802.11b, v pásmu 2,4 GHz poskytuje rychlosti až 11 Mbit/s.
WLL (Wireless Local Loop)
WML (Wireless Markup Language)
WTP (Wireless Transaction Protocol)
WYSIWYG (What You See Is What You Get)

TOP

_________________________________________

X

XHTML (eXtensible HTML)
XML (eXtensible Markup Language)

TOP

logo

Dnes je ,
svátek slaví .

Pavel Drábek © 2001 - 2021

Valid HTML 4.01!