Pravidla a poučky 

Stránka k dispozici také ve formátu PDF DOC.

Hornerovo pravidlo: Zkušenost roste přímo úměrně počtu zničených přístrojů.

Z Vonadových pravidel:

– Neexistuje nic takového jako zem.

– I číslicové obvody se skládají z analogových součástek.

– Vodiče spojující součástky jsou někdy vlastně přenosová vedení.

– Jestliže v obvodu selhávají všechna hradla až na jedno, selže i to poslední.

– Při konstrukci vždy nejprve stanovíme žádoucí časové hodnoty, ty nežádoucí se samy ohlásí až později.

– Každý malý pikofarad má svůj vlastní nanohenry.

Cahnův axiom: Selže-li všechno, přečti si návod.

Nieuwenhuisova ponaučení:

– Pokusy musí být reprodukovatelné, tj. selhávat vždy stejným způsobem.

– Žádný pokus není úplným nezdarem; vždy ještě může posloužit jako špatný příklad.

Skinnerova poučka: Řešíš-li určitý problém, je vždy výhodné, znáš-li předem výsledek.

(Obšlehnuto z RST 84)

logo

Dnes je ,
svátek slaví .

Pavel Drábek © 2001 - 2021

Valid HTML 4.01!